تفسیر موضوعی قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
قیمت (ریال) : 60000 ریال ریال

چکیده کتاب

اهـل‌بيت پيامبر اکـرم(ص) در قـرآن کریم جایگاهی ممتاز دارند. مفاهیمی چـون «اهل‌البيت» (احزاب، 33)، «اهل الذکر» (نحل، 43؛ انبيا، 7)، «ذي القربي» (انفال، 41؛ حشر، 7)، «اولي الامر» (نساء، 59)، «اوتو العلم» (عنکبوت، 49)، «من عنده علم الکتاب» (رعد، 43)، «صادقين» (توبه، 119) «الذين اصطفينا من عبادنـا» (فاطر، 32) و ... هر یک شأنی از شئون آنان را در سطح ظاهری قرآن گواهی می‌دهند که فارغ از بُعد باطنی قرآن قابل توجهند. کتاب حاضر تعدادي از آيات موجود در اين زمينه را گزينش کرده و با دسته‌بندي آنها در دو قلمرو فضائل و حقوق اهل‌بيت(ع) کوشيده است مفاد آنها را با توجه به قرائن درون متن و برون متن (مبتني بر روايات فريقين) به صورت نظام‌مند و منسجم شرح دهد و به شبهات پاسخ گويد. از جمله فضائل اهل‌بيت(ع)، فضيلت تطهير و همتايي با کتاب خدا و از جمله حقوق آنان، حق معرفت، ولايت، اطاعت، مودت و وراثت زمين است که در اين اثر مورد بررسي قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.