رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 167
قیمت (ریال) : 46000 ریال

چکیده کتاب

عالم هستی بر بهترین شکلِ ممکن، آفریده شده و همواره بر بهترین حالتِ ممکن، تدبیر می‌شود. به این نظریه که «نظام أحسن» نام داده می‌شود، از دو زاویه می‌توان نگریست؛ نخست، در شرح و توصیف افعال باری تعالی و دوم، در پاسخ به مسئله شرّ. بر اساس این نظریه و با وجود ویژگی‌های خالق از جمله علم، حکمت و قدرت مطلق، آفرینش و تدبیر جهان بر أحسن وجوه است. اگر گام‌هاي بيشتري برای تبیین همه‌فهم‌تر شدن موضوع و طرح تفصیلی دیدگاه قرآن برداشته شود، مي‌توان بسياري از مشكلاتِ روحی و روانی گريبان‌گيرِ انسانِ‌‌امروز را برطرف كرد؛ و مي‌توان نگاه منفي به حوادث و تحولات را از بين بـرد و از بدبيني و اضطراب انسـان‌ها كاست يا آنها را ريشه‌كن ساخت؛ بلكه هستي را جلوة زيبايي مطلق و مطلق زيبايي نمايانْد. تحقیق حاضر، کمینه گامي در راستای فهمِ بيشتر اين انديشة بزرگ از منظر قرآن کریم است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.