روش شناسی ترجمه قرآن کریم

نوبت چاپ : دوم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 84000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين اثر مشتمل بر مهم‌ترين مباحث نظري و كاربردي حوزه ترجمه است كه بر اساس مقتضيات زبان‌شناسي ترجمه طراحي شده و متن مقدس قرآن در آن محوريت يافته است؛ از اين‌رو به برخي مسائل اختصاصي قرآن نيز توجه شده كه البته مي‌تواند به ارتقاي سطح ترجمه احاديث و به طور كلي متون مقدس نيز ياري رساند. اين كتاب هفت فصل دارد كه عبارت‌اند از: كليات، سبك‌ها و انواع ترجمه قرآن، مباني ترجمه قرآن، اصول ترجمه قرآن، منابع ترجمه قرآن، فرايند ترجمه قرآن، تحليل‌هاي تقابلي و مشكلات ساختاري

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.