بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 56000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين اثر كه جلد دوم مجموعه «بررسي مكاتب و روش‌هاي تفسيري» است، شش فصل دارد. در فصل نخست، مفهوم لغوي و اصطلاحي اجتهاد و تطورات آن بيان، مكتب و روش تفسيري اجتهادي تعريف، دلائل مخالفان و موافقان آن بررسي و به اقسام آن اشاره مي‌شود. در فصل‌هاي دوم تا ششم، پنج قسم از اقسام آن مكتب با عناوين: مكتب و روش تفسيري اجتهادي قرآن به قرآن، مكتب و روش تفسيري اجتهادي روايي، مكتب و روش تفسيري اجتهادي ادبي، مكتب و روش تفسيري اجتهادي علمي و مكتب و روش تفسيري اجتهادي فلسفي معرفي و نقد شده‌اند و در پايان نتيجه‌گيري مي‌شود كه «مكتب و روش تفسيري اجتهادي جامع» كامل‌ترين مكتب و روش در تفسير قرآن كريم است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.