پژوهشی در محکم و متشابه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 35000 ریال ریال

برگزیده در - هفدهمين دوره جايزه كتاب فصل، ۹۰ ، شايسته تقدير ؛ - سي‌امين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي، ۹۱ ، شايسته تقدير

چکیده کتاب

مبحث محكم و متشابه يكي از بنيادي‌ترين مسائل علوم قرآني مورد نياز مفسر و مقدمه‌اي لازم براي تفسير است. اين بحث از يك زاويه جزء مباني تفسير و از زاويه‌اي ديگر از قواعد تفسير محسوب مي‌شود. اساسي‌ترين مباحثي كه در دانش محكم و متشابه بايد به بحث گذاشته شود، تعريف دقيق محكم و متشابه، تعيين دامنه محكمات و متشابهات، تفسيرپذير بودن يا نبودن آيات متشابه، كيفيت تفسير و تأويل متشابهات، مدلول حروف مقعطه، فلسفه و حكمت تشابه در بخشي از آيات قرآن و بالاخره آگاهي راسخان در علم به تأويل آيات متشابه است. كتاب حاضر پژوهشي نسبتاً جامع همراه با نوآوري است كه تلاش كرده با پاسخ دادن به سئوالات اساسي فوق خلأ موجود در بحث محكم و متشابه را بر طرف كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.