بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 36500 ریال

چکیده کتاب

اين كتاب چهارمين اثر از سلسله پژوهش‌‌هاي تفسير تطبيقي، مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول، كليات كه دربردارنده مباحث «درنگي در آموزة امامت در ديدگاه فريقين»، «بررسي ديدگاه مفسران در وجوه معنايي امام در قرآن و تنقيح موضوع» و «سيري كوتاه در پيشينه پژوهش» مي‌باشد. فصل دوم تا پنجم به ترتيب به بررسي تطبيقي «امامت و آزمون با كلمات»، «رتبه امامت»، «اصطلاح‌شناسي امام» و «لغزش ناپذيري (عصمت) و علم امام» اختصاص دارد. هر كدام از اين فصل‌ها پس از طرح مباحث مقدماتي در سه گفتار به بررسي ديدگاه‌هاي شيعه، اهل سنت و آنگاه به ارزيابي ديدگاه آنان پرداخته و با محوريّت آية امامت حضرت ابراهيم (بقره، 124) به اين نتيجه رسيده است كه زمان آزمون‌ها براي احراز مقام امامت پس از نبوت حضرت ابراهيم و در پي آن مقام اعطايي امامت از مقام نبوت برتر خواهد بود. امامت به معناي «پيشوايي با وجوب پيروي و اطاعت مستقل» است ـ كه با نظريه «تفويض دين» همخوان مي‌باشد ـ اين نظريه بر پاية تحليل مفهومي جعل امامت و مبتني بر ادلة قرآني و روايي شكل گرفته است. چون «عهد» (در آية فوق) به معناي خاص امامت ـ و نه هر نوع سفارت ديني ـ و ظالم در برابر معصوم ـ و نه در برابر عادل ـ قرار دارد، امام بايد معصوم و به طور منطقي از علم ويژه برخوردار باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.