بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی(عج) در دیدگاه فریقین

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 37000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين كتاب سومين كتاب از سلسله پژوهش‌هاي تفسير تطبيقي، مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول كليات و دربردارندة مباحث «درنگي در نظريه منجي موعود در اديان و ملل»، «سيري كوتاه در پيشينة مهدويت پژوهي در اسلام» و «طبقه‌بندي آيات دربارة مهدويت و تنقيح موضوع» است. فصل دوم به بررسي تطبيقي آيات «اظهار دين حق» (توبه / 33 – 32) و فصل سوم به بررسي تطبيقي تفسير آية «وعد» (نور / 55) اختصاص دارد. هركدام از اين دو فصل، طي سه گفتار – پس از طرح مباحث مقدماتي – به بررسي ديدگاه‌هاي شيعه، ديدگاه‌هاي اهل‌سنت و بررسي و ارزيابي ديدگاه‌هاي فريقين پرداخته است. فصل چهارم طي دو گفتار به «تبيين دين حق» و «ويژگي‌هاي عصر سيطرة‌ دين» اختصاص يافته تا بتواند تا حدودي اختلافات را دربارة معناي دين حق‌ فرونشاند و تمام ويژگي‌هاي عصر ظهور را بر مدار «توحيد باوري و زيست موحدانه» نمايان سازد. فصل پنجم گامي در شناخت امام مهدي برداشته و در آن برمبناي نقاط مشترك فريقين در آيات مذكور با بررسي رسالت امام مهدي در احياي دين و تحليل اوصاف ايشان در آموزه‌هاي فريقين، تا حدودي به شناخت امام نايل شده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.