درآمدی بر دانش مفردات قرآن

نوبت چاپ : هفتم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تعداد صفحات : 248
قیمت (ریال) : 180000 ریال

برگزیده در چهاردهمين همايش كتاب سال حوزه ، ۹۱ ،برگزيده

چکیده کتاب

اين اثر در دو بخش تنظيم شده است. بخش نخست در نه فصل به مباحث نظري مفردات قرآن اختصاص يافته كه اين مباحث را در تفسير بررسي مي‌كند: منابع معني‌شناسي كلمات قرآن، نقش ترادف، اشتراك لفظي، اضداد، وجوه و نظائر، ‌اشتراك معنوي، چند معنايي، معربات و لهجه‌هاي مختلف قبائل عربي. در اين بخش تلاش شده با ذكر مثال‌هاي قرآني به مباحث كتاب جنبه كاربردي بخشيده و مطالعه آن براي خواننده دلنشين گردد.
بخش دوم كتاب به معني‌شناسي پنج واژه اساسي، خشيت، ذنب، ظنّ، سقي و قيامت اختصاص دارد. در معني‌شناسي اين واژه‌ها، تكيه اصلي بر فرهنگ عربي و قرآن كريم بوده است به گونه‌اي كه يك دانشجوي كارشناسي ارشد بتواند به صورت روشمند با تأمل و دقت در كاربردهاي لغوي يك واژه و با تكيه بر سياق آيات مشتمل بر آن واژه به اجتهاد در معناي لغت بپردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.