خانواده در اسلام

نوبت چاپ : پنجم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 210000 ریال

برگزیده در دوازدهمين دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي، ۹۱، شايسته ؛ پنجمين جشنوارة سراسري دين پژوهان، 82، اول

چکیده کتاب

خانواده، نهاد اجتماعي جهان‌شمولي است كه به رغم كوچك بودن، داراي آثار پردامنة زيستي، رواني، ديني، آموزشي، تربيتي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. اسلام به عنوان جامع‌ترين دين الهي، به دليل همين آثار بنيادي و سرنوشت‌ساز، توجه ويژه‌اي به اين نهاد مبذول داشته و در قالب مجموعة گسترده‌اي از گزاره‌هاي توصيفي و تجويزي، نظام متمايزي در باب خانواده ترسيم نموده است. اين كتاب با هدف بيان ديدگاه اسلام دربارة ابعاد گوناگون زندگي خانوادگي و با نيم‌نگاهي به مسائل جديد در حوزة مطالعات خانواده و در قالب يك منبع درسي براي دانشجويان و طلاب علوم ديني تدوين شده است.
مباحث كتاب، شامل نظرية خانواده، اهداف و كاركردهاي خانواده، قواعد و هنجارهاي همسرگزيني، آداب و سنّت‌هاي ازدواج، حقوق متقابل زن و شوهر، حقوق متقابل والدين و فرزندان، روابط خويشاوندي، راهكارهاي تحكيم خانواده، خشونت زناشويي، طلاق و ويژگي‌هاي خانوادة امام علي و حضرت فاطمه عليهما السلام به عنوان خانوادة الگو در اسلام، در ضمن چهارده فصل ارائه شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.