وبر و اسلام با پانوشت های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه شناسی ماکس وبر

پديدآورنده : علي سليمي
پديدآورنده : حسين بستان (نجفى)
پديدآورنده : عبدالرضا عليزاده
پديدآورنده : برایان اس. ترنر
پديدآورنده : حسين اژدري زاده
پديدآورنده : مجید کافی
پديدآورنده : مهدی صفار دستگردی
پديدآورنده : حفیظ الله فولادی
پديدآورنده : اسماعیل اسفندیاری
پديدآورنده : جواد غفاری
پديدآورنده : حمیدرضا شریعتمداری
با همکاري : مجید کافی
نوبت چاپ : پنجم : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 59000 ریال ریال

برگزیده در نهمين دوره كتاب سال دانشجويي، 81 ، برگزیده ؛

چکیده کتاب

كتاب حاضر اثري است در حوزه جامعه¬شناسي دين كه جامعه¬شناس انگليسي،‌ برايان.اس.ترنر آن را تدوين كرده است. اين كتاب به شرح آراء و انديشه¬هاي «ماكس وبر»، فيلسوف و جامعه¬شناس نامدار آلماني درباره دين اسلام اختصاص يافته است و اشارات غير مدون و پراكنده «وبر» به اسلام را در سه بخش: دوران صدر اسلام،‌ دوران مياني و دوران جديد گردآوري كرده و شرح و بسط داده است. نويسنده كتاب، بنا به ادعاي خود، كوشيده است،‌ بر خلاف «وبر»، موضعي بي‌طرفانه به بررسي جامعه¬شناسي اسلام بپردازد و در مواردي نيز ديدگاه¬هاي «وبر» را به دليل ضعف منابع تاريخي يا ارزش داوري¬هاي نا¬موجه مورد نقد قرار دهد. با اين همه، گاه خود نيز در تحليل¬هايي كه ارائه داده، دچار خطاهاي مشابهي شده است. از اين رو،‌ ترجمة فارسي كتاب با پانوشت¬هايي همراه شده كه مي¬توانند پاره¬اي از ابهامات و شبهات احتمالي را براي خوانندگان كتاب،‌ برطرف سازند.
اين كتاب در سال 1978،‌ يعني يك سال پيش از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران،‌ به رشته تحرير درآمده است و اين زماني است كه تحولات عظيم جهان اسلام در سه دهه اخير هنوز در آغاز راه بوده و طبعاً در تحليل¬هاي بخش سوم كتاب،‌ اثري از آنها ديده نمي¬شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.