معرفت و جامعه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 25000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين كتاب با هدف طرح مباحثي در حوزه جامعه‌شناسي معرفت، كه يكي از شاخه‌هاي مهم رشته جامعه‌شناسي است، در سه بخش تدوين شده است. بخش نخست، دربردانده موضوعات مبنايي، همانند: رابطه «جامعه‌شناسي معرفت» و «معرفت‌شناسي»، پيشينة فلسفي جامعه‌شناسي معرفت، نسبت ميان جامعه‌شناسي معرفت و تجدد و... است. بخش دوم كتاب به بررسي مكاتب و ديدگاه‌هاي نظري همچون: مكتب «ادينبورا» و جامعه‌شناختي كردن تمام‌عيار معرفت، تأملي در نسبت‌گراييِ معرفت‌شناختيِ كارل مانهايم، تعيّن اجتماعي معرفت ديني از منظر دوركيم، تبارشناسي فوكو، مطالعه رويكرد معرفت‌شناسي كاسيرر با تكيه بر نمادشناسي. بخش سوم اين اثر به طرح ديدگاه‌هاي انتقادي، همانند: بررسي پاره‌اي مغالطه‌هاي وجود شناختي، معرفت شناختي، منطقي و .. در جامعه‌شناسي معرفت مي‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.