آموزش و پرورش در ادیان و آیین های جهانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 90000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين اثر فعاليت‌های اديان جهانیِ اسلام، مسيحيت كاتوليك، مسيحيت پروتستان، مسيحيت ارتودوكس، آيين هندو و آيين كنفوسيوس را در تعليم و تربيت پيروان خود در دوران معاصر بررسی كرده و در عين حال بررسی تاريخ اين فعاليت‌ها را نيز فراموش نكرده است. اين اثر دو امتياز مهم دارد: نخست اينكه تعليم و تربيت هر دين توسط صاحبنظران معروف تعليم و تربيت كه اغلب وابستگی به آن دين نيز داشته‌اند، نگاشته شده؛ دوم اينكه نقش اديان در تعليم و تربيت پيروان خود هم در جوامعی كه در آن در اكثريت‌اند، هم در جوامعی كه در اقليت قرار دارند، بررسی شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.