مربیان بزرگ مسلمان

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 270000 ریال

چکیده کتاب

كتاب پيش‌رو به نگرش‌هاي تربيتي شماري از دانشمندان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا كنون پرداخته است تا غبار غربت از اين انديشه‌ها برگيرد و معلوم دارد كه فراواني از عالمان مسلمان از همان سده‌هاي آغازين اسلام بينش‌هاي تربيتي سخه و پخته داشته‌اند و تربيت پژوهي كرده‌اند و گنجواره‌اي گرانبار در تعليم و تربيت از خود به يادگار نهاده‌اند كه شايسته است امروزه موضوع درس و گفت و گفتار علمي شوند تا از جمله روشن شود كه پاره‌اي غربيان بي‌خبر تا چه مايه گزافه بافته و ترهات تافته‌اند كه گفته‌اند مسلمانان در بند تربيت فرزند نبوده‌اند و آن چه در اين زمينه در فرهنگ نوشتاري آنان يافتني است بار و بر قلم‌سايي ترسايان عرب است نه عالمان مسلمان.
باري بازشكافت مباني فلسفي، چيستي، اهداف، اصول، عوامل، مراحل، مواد و برنامه درسي، روش‌ها، حوزه‌هاي تعليم و تربيت در كنار اشارتي كوتاه به زندگي و آثار هژده تن از بزرگان ايران و اسلام در قالب هجده فصل جان كلام اين اثر است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.