اصل هشتم قانون اساسی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تعداد صفحات : 243
قیمت (ریال) : 81000 ریال

چکیده کتاب

این اثر، اصل هشتم قانون اساسي (امر به معروف و نهي از منكر) و حوزه‌هاي سه‌گانه آن را بررسی می‌کند و در تلاش است تا با نگاهی فقهی ــ حقوقی به تبیین، تحلیل و ارائه راهكارهاي لازم در این موضوع بپردازد. فصل اول در برگيرنده مفاهیم، مبانی و منابع و بيشتر معطوف به چيستي و چرايي امر به معروف و نهي از منكر و نيز چگونگي شناخت مصاديق آن است؛ فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت‌های اجرایی شامل مي‌شود؛ فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راهكارها و ضمانت‌های اجرایی اختصاص دارد؛ فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولـت و ارزش‌هـاي اسـلامي»، «قلـمرو شـرعی و قانـونـي» و «راهـكـارهـا و ضمانت‌هاي اجرايي» بررسي مي كند؛ در فصل پنجم با پيشنهاد تاسيس «شوراي عالي امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان يكي از مهم‌ترين بايسته‌هاي اجرايي شدن اصل هشتم قانون اساسي، مبانی، پيشينه تاريخي و جایگاه قانوني آن مورد بحث قرارگرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.