درسنامه تاریخ تفسیر قرآن کریم (جلد اول) از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت و مؤسسه امام خمینی(ره)
تعداد صفحات : 400
قیمت (ریال) : 100000 ریال ریال

چکیده کتاب

آگاهي از تاريخ تفسير، در تفسير صحيح قرآن و استفادة بهينه از آثار تفسيري نقش مهم و بسزایي دارد. در تاريخ تفسير با ويژگي‌هاي مفسران، كتاب‌هاي تفسيري، چگونگي تفسير در دوران‌هاي مختلف، تغييرات و تطورات مكاتب و روش‌هاي مختلف تفسيري آشنا مي‌شويم.
درس‌نامة تاريخ تفسير قرآن براي نيل به اين اهداف تدوين شده است. جلد نخست اين اثر تاريخ تفسير عصر رسالت تا پايان عصر غيبت صغرا (329 ﻫ ق) را در بر‌مي‌گيرد، و در آن حدود 280 مفسر و 48 كتـاب تفسيري موجود و بيش از 230 كتاب تفسيري مفقود معـرفي مي‌شود. همچنين اثبـات تفسـيرشدن تمام قـرآن توسط پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و اله، كتابت تفسير در عصر آن حضرت، وجود مفسران برگزيدة خدا پس از ایشان، نقش امامان معصوم عليهم‌‌السلام در تفسير قرآن، معرفي مفسران صحابي، تابعين و پس از تابعين، و بيان مآخذ، ويژگي‌ها و تطورات تفسير در عصر رسالت، عصر حضور امامان معصوم عليهم‌‌السلام و عصر غيبت صغرا نيز از ديگر مباحث اين جلد است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.