مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 58000 ریال ریال

چکیده کتاب

كتاب مباني پارادايمي رويكردهاي كمي و كيفي تحقيق در علوم انساني به دانشجويان و علاقه‌مندان به تحقيق در حوزه علوم انساني يك ديد دقيق و عميق از مباني منطقي تحقيق علمي و مناقشات موجود پيرامون رويكردهاي كمي و كيفي تحقيق را ارائه مي‌نمايد. براي دانشجويان و فراگيران علوم انساني پاسخ به اين سؤالات مهم است كه : چگونه يك تحقيق كه در سطح تجربي انجام مي‌شود به مباني فلسفي، پارادايمي و جهان‌بيني خاصي متصل مي‌شود؟ چگونه علوم انساني با علوم طبيعي مرتبط مي‌شود؟ اساساً پارادايم‌هاي علم كدامند؟ آيا واقعاً مي‌توان صرفاً يك تعريف واحدي از علم ارائه نمود؟ عناصري كه در پارادايم‌هاي علم مهم مي‌باشند چگونه در فرآيند يك تحقيق علمي نقش آفريني مي‌كنند؟ چگونه مي‌توان به دنياي اجتماعي انسان‌ها وارد شد و اساساً در اين ورود، پيش‌فرض‌ محقق از انسان به عنوان بازيگر يا خلق كننده اين دنيا چيست؟ اين كتاب با پرداختن به جواب سؤالات مذكور و ديگر سؤالاتي كه از اين سؤالات منتج شوند، قادر خواهد بود كه به لحاظ روش‌شناختي يك ديدگاه جامع نظري و عملي از فرآيندهاي تحقيق علمي در رويكردهاي كمي و كيفي تحقيق را به خوانندگان خود عرضه نمايد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.