شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 300
قیمت (ریال) : 85000 ریال ریال

چکیده کتاب

شناخت تخصصی علم حقوق، ویژه دانشجویان و دانشمندان عرصه حقوق است. اما به دلیل ارتباط علم حقوق با دیگر شاخه‌های علوم انسانی، شناخت کلی و اجمالی علم حقوق برای پژوهشگران دیگر عرصه‌های علوم انسانی نیز ضروری و دست‌کم مفید است.
این شناخت کلی و اجمالی در سه سطح؛ ابتدایی (مقدمه علم حقوق)، میانی (حقوق‌شناسی عمومی) و نهایی (فلسفه حقوق) قابل انجام است.
کتاب حاضر با عنوان شناسۀ حقوق مطالعه و پژوهشی در سطح مبانی است که از بین مجموعه مباحث فراوان مربوط به حقوق‌شناسی عمومی، به شناساندن حقوق می‌پردازد و از دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین بحث می‌کند و البته در این مطالعه توجه خاصی هم به حقوق اسلام و ایران دارد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.