پژوهش‌های نوین جنگ‌های صلیبی (جلد2) شرق و غرب در روزگار جنگ‌های صلیبی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 66000 ریال ریال

چکیده کتاب

از مهم‌ترين تأليفات كلود كاهن شرق‌شناس و مورخ مشهور فرانسوي كتاب شرق و غرب در روزگار جنگ‌هاي صليبي است. او در يك بررسي شامل و فراگير و با مراجعه به منابع مختلف مناسبات سياسي، فرهنگي و اقتصادي شرق و غرب را در دو قرن جنگ صليبي تحليل و تبيين كرده است. كلود كاهن در يك پژوهش همه جانبه و از نوع پژوهش‌هاي تاريخ‌نگاران مكتب آنالز اوضاع سياسي، اجتماعي شرق و غرب را در آن دوران بررسي كرده و معتقد است شرق لاتيني شكل گرفته پس از جنگ اول صليبي جزئي از تاريخ عمومي شرق و متفاوت با اروپا و غرب لاتيني است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.