پژوهش‌های نوین جنگ‌های صلیبی (جلد4) جهان صلیبی‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 52000 ریال ریال

چکیده کتاب

تحليل جنگ‌هاي صليبي از منظر تاريخ‌پژوهان يهودي از اين‌رو كه مدعي كشتار جمعي يهوديان به دست صليبي در مسير حركت به شرق هستند اهميت دارد. نقش آفريني مبالغه‌آميز براي يهوديان حاشيه رود راين در آن روزگار توجه و اهتمام محققان تاريخي يهودي و در رأس آنها ژوزه پراور را به خود جلب كرد به رغم وابستگي نويسنده به حوزه صهيونيسم، اما چون همانند مورخان و محققان مسلمان و مسيحي وابستگي به جنگ صليبي ندارد و فقط سعي كرده نقش يهوديان را بازگو كند، زوايايي از تاريخ اين پديده مرتبط با اسلام و مسيحيت را ديده و تبيين كرده است. تبيين موضع صليبي‌ها در قبال يهوديان و نگاه يهوديان به جنبش مسلحانه صليبي و نيز اوضاع جامعه يهـودي در دوران جنـگ صليبي از اهميت اين كتـاب پـرده برمي‌دارد. طرح و نقد انديشه ضد سامي صليبي‌ها از سوي نويسنده هم از نكات ديگر كتاب است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.