روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 42500 ریال

برگزیده در يازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۸ ، برگزيده ؛ نهمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ، ۸۷ ، اول ؛ دوازدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي ، ۸۷ ، برگزيده ؛

چکیده کتاب

روان¬شناسي دين به بررسي پديدة دينداري از منظر روان¬شناختي مي¬پردازد. در مقدمة اين كتاب، تعريف، تاريخچه و اهميت روان¬شناسي دين بررسي شده و گزارشي از زندگي¬نامه، آثار، مباني فكري و روش¬شناسي ويليام جيمز ارائه شده است.
چيستي دين و دينداري، خاستگاه دين و منشأ دينداري، تحليل ايمان،‌ توصيف و تبيين تجربه ديني و سرانجام آثار دينداري، پنج فصل اين كتاب است كه به محورهاي اساسي روان¬شناسي دين از ديدگاه جيمز، مي¬پردازد. از ويژگي¬هاي اين تحقيق گزارش، تحليل و نقادي آراي ويليام جيمز در موضوعات ياد شده است.
برخي مسائل كه در اين كتاب پژوهش و بررسي شده چنين است:‌ واژه¬شناسي ¬دين، تعريف دين و حيات ديني، بررسي نظريه¬هاي گوناگون دربارة منشأ دينداري، جايگاه ضمير نيمه هشيار و مناطق زيرآستانه¬اي در خاستگاه دين، بررسي نظريه ارادة معطوف به باور در تحليل ايمان، چيستي، انواع و تبيين تجربه ديني؛ داوري ميان جيمز و استيس در خصوص توصيف¬ناپذيري تجربه ديني، نردبان عرفان از ديدگاه جيمز، زمينه¬ها و عوامل تجربه ديني، تأثير داروهاي روان¬گردان در تجربه ديني، آثار دينداري در ابعاد معنوي، اخلاقي، معرفتي، عاطفي، بهداشت، سلامت و انسجام شخصيت.
به تعبير ويليام جيمز «در بهترين حالات هيچ كس نمي¬تواند بر دست و دلبازي¬هاي قديسان سبقت گيرد، رفيع¬ترين پروازهاي مهرورزي، فداكاري، توكل، شكيبايي و شجاعت كه در آنها بال¬هاي انسانيت دامنه خود را گسترده است، براي آرمان¬هاي ديني است...».

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.