تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 98000 ریال ریال

چکیده کتاب

آيا الگوهاي رفتار و ويژگي‌هاي زنانه و مردانه ساخته فرهنگ و اجتماعند؟ آيا گسترش فرهنگ تساوي زن و مرد در زمينة نقش‌هاي مختلف، زمينه‌ساز عدالت اجتماعي يا عدالت جنسيتي است؟ جامعه غرب، در خلال دهه‌هاي قرن گذشته، بزرگ‌ترين آزمايشگاه فرضيات مربوط به اين سؤال‌ها بوده است. آنها تلاش كرده‌اند جوامع ديگر را به نوعي با خود هم‌صدا كرده و آنها را به سوي اين بي تعادلي باطني سوق دهند. تفكر فراماسونري رهبران بلاد غرب سود كلان خود را در اين ديدند كه با تبليغ فرو ريزي مرزهاي جنسيتي ساختار اجتماعي را تغيير دهند. اما آنها در آتش جهنمي كه خود برپـا كردند اكنون و به طور واضـح‌تر چند دهـه ديگر خواهند سوخت. كتاب حاضر نمونه‌اي از اسناد علمي اين فروريزي است. خواننده، به خصوص محققان متعهد ايراني، با مطالعه اين كتاب به وضوح درخواهند يافت كه فرضيات چند دهه قبل در زمينة روابط زن و مرد اكنون تأييد نمي‌شوند و حتي زنان فمينيست به طور ضمني و آشكار به اين مسأله واقفند. ترتيب مطالعات روشنگرانه‌اي كه بتواند پيروي كوركورانة(و متأسفانه با تأخير) قشري از جامعه را تحت تأثير قرار دهد، رسالت عمده محققان داخلي و بيان مطالب اين كتاب در محافل مختلف بخشي از نقاب چهره شيطاني تفكر فراماسونري غرب را برمي‌دارد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.