نگاهی به روان شناسی اسلامی

نوبت چاپ : دوم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 107000 ریال ریال

چکیده کتاب

روان‌شناسی اسلامی چیست؟ چه تعریف و چه ضرورتی دارد؟ آیا روان‌شناسـی موجود را طرد می‌کند یا تکمیل؟ آیا اساساً ممکن است یک «روان‌شناسی اسلامی» داشته باشیم؟ اگر آری؛ ماهیت، مبانی، موضوع، هدف، مسائل و روش تحقیق آن کدامند؟ برای تولید و تدوین روان‌شناسی اسلامی چه زیرساخت‌هایی لازم است و چالش‌های پیش روی آن کدامند؟ اینها تنها برخی از سئوالاتی هستند که در این اثر تلاش شده به آنها پاسخ داده شود. ضمن اینکه با تمرکز بر روی روان‌شناسی اسلامی، تاریخچه روان‌شناسی در ایران، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده آن ترسیم و تلاش شده است تا با معرفی مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز پژوهشگران فعال در عرصه مطالعات اسلامی ـ روان‌شناختی، به سهم خود، زمینه هم‌افزایی امکانات و استعدادهای کشور در راستای رسیدن به یک روان‌شناسی بومی و اسلامی را افزایش داده و از موازی‌کاری‌ها در این زمینه بکاهد..

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.