انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 260
قیمت (ریال) : 150000 ریال

چکیده کتاب

انگيزش و هيجان يكي از شاخه‌هاي مهم و جذّاب روان‌شناسي است. انگيزش به بررسي علت‌هاي رفتار و هيجان به موضوعاتي مانند شـادي، خشم، نفرت، عشق و... مي‌پردازد. با توجه به پيچيده بودن انگيزش و هيجان، براي تبيين آن ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. اين اثر در سه بخش تدوين شده و افزون بر توصيف و تبيين ديدگاه‌هاي روان‌شناختي انگيزش و هيجان، مباني و عوامل مؤثر بر انگيزش و هيجان را در منابع و متون ديني (اسلامي) نيز مورد بحث قرار داده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.