سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن

سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 245000 ریال

برگزیده در بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم، ۹۲ ، برگزيده

چکیده کتاب

مفهوم «سبك زندگي» در معاني بسيار محدود (مثل كيفيت نشستن) و بسيار گسترده (مثل مدل سبك زندگي تجويزي اسلام) كاربرد دارد. در علومي مثل جامعه‌شناسي، پزشكي، روان‌شناسي باليني، روان‌پزشكي، مديريت، روان‌شناسي ... حضور دارد. هم از دريچه «هست‌ها و هنجارها» به آن نگاه مي‌شود و هم از دريچه «بايدها و تجويزها». اين اثر نگاهي از نوع «بسيار گسترده» از دريچه «مدل تجويزي قرآن» و با روش‌شناسي روان‌شناسي و روان‌سنجي، به موضوع سبك زندگي داشته و گزارشي از دو نوع پژوهش را ارائه كرده است. نوع اول حاكي از استكشاف و شكل دهي يك مدل تجويزي براي «سبك زندگي اسلامي» است و نوع دوم حاكي از ساخت و روان‌سنجي «آزمون سبك زندگي اسلامي» است. مدل تجويزي، بيان‌گر اين است كه «سبك زندگي اسلامي» چگونه شكل مي‌گيرد، برچه نگرش‌هايي مبتني است و منجر به چه رفتارهايي در ابعاد مختلف زندگي خواهد شد. «آزمون سبك زندگي اسلامي» براي ما معلوم مي‌سازد كه افراد و گروه‌ها، چه مقدار داراي سبك زندگي اسلامي هستند و در كدام مؤلفه، قوت بيشتر و در كدام قوت كمتري دارند. اين دو كار مكمل يكديگر هستند و كاربردهاي باليني،‌ مشاوره‌اي و گزينشي دارند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.