نقد و بررسی منابع سیره نبوی

پديدآورنده : رسول جعفريان
پديدآورنده : محمدرضا هدايت‏ پناه
پديدآورنده : منصور داداش‏ نژاد
پديدآورنده : حسين حسينيان مقدم
پديدآورنده : حسين مرادى نسب‏
پديدآورنده : محمود حيدر‏آقايى‏
پديدآورنده : رمضان محمدي
پديدآورنده : قاسم خانجانى
پديدآورنده : شهلا بختياري
پديدآورنده : محمود سامانی
پديدآورنده : رسول جعفريان
نوبت چاپ : دوم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 115000 ریال ریال

چکیده کتاب

مهم‌ترين گام در شناخت سيره نبوي، بررسي و ارزيابي منابع سيره است. تا كنون در اين‌باره تلاش‌هاي فراواني صورت گرفته، اما هنوز ابعاد ناشناخته‌اي وجود دارد. در اين زمينه، مهم‌ترين كار، چگونگي پديد آمدن نخستين سيره‌ها و كشف ارتباط و پيوند آثار تدوين شده به لحاظ اقتباس و تأثير و تأثّر ميان آثار اوليه است. شناخت سيرة نبوي، بدون شناخت درست منابع و مأخذ آن، دشوار بوده و در اين زمينه، در زبان فارسي پژوهش جدي كمتري صورت گرفته است. اين كتاب كه حاصل تلاش محققان گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است گامي در راه رسيدن به چنين هدفي برداشته و از سيزده مقاله شكل گرفته است. در اين پژوهش، موضوعات مختلفي از مسائل مربوط به منابع سيرة نبوي بحث و تحقيق شده است. پايان‌بخش كتاب نيز فهرستي از كتاب‌هاي سيره در «كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران» مي‌باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.