کتاب شناسی (توصیفی ــ تحلیلی) اسلام و روان شناسی (جلد اول)

نوبت چاپ : سوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 53000 ریال ریال

چکیده کتاب

در اين اثر كه جلد اول يك مجموعه سه جلدي است، تلاش شده است،‌ آثار عربي دربارة اسلام و روان¬شناسي توصيف،‌ تحليل و گاه نقد شود. در راستاي اين هدف در اين كتاب، سي و هشت مقاله و دوازده كتاب در ذيل پنج باب مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در اين بابها به آثاري دربارة اسلامي كردن روان¬شناسي، بازكاوي در ميراث و متون روان¬شناسي اسلامي،‌ بررسي روان¬شناسي شخصيت در اسلام، مطالعه در بهداشت و سلامت روان از ديدگاه اسلام، واكاوي ارزيابي رفتار ديني و ملاكهاي اسلامي، پرداخته شده است. نگارنده ذيل هر شناسه، نخست مطالب آن را خلاصه و توصيف و تحليل مي¬كند،‌ آنگاه به عنوانهاي اصلي اثر مي¬پردازد و در پايان ديدگاه خود را نسبت به مطالب نوشتار در قالب نقد و نظر مي¬آورد. در پايان كتاب، نمايه¬اي از آثاري كه در جلد دوم و سوم بدانها پرداخته خواهد شد،‌ آورده مي-شود؛ چنان كه به فهرستي از همايشهاي جهاني در زمينه اسلام و روان¬شناسي اشاره خواهد شد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.