روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

نوبت چاپ : پنجم
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 110000 ریال

برگزیده در يازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۸ ، برگزيده ؛ پنجمين دوره جشنواره كتاب فصل ، ۸۷ ، شايسته تقدير ؛ هفتمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ، ۸۴ ، دوم ؛

چکیده کتاب

دانش تبليغات در ذيل «ارتباطات» و نيز «روان¬شناسي اجتماعي» جايگاه مستقلي يافته است. اهميت شگرف تبليغات را مي¬شود با زبان سياست، تجارت، آمار، و دهكده جهاني نگاشت. اين دانش براي موفقيت بيشتر از رشته¬هاي مختلف علوم انساني،‌ از جمله روان¬شناسي سود مي-جويد.
در اين كتاب، قوانين مختلف روان¬شناختي كه در تبليغات كاربرد دارند، از شاخه¬هاي مختلف روان¬شناسي استخراج شده و به كيفيت كاربرد هر قانون اشاره¬اي شده است.
اين كتاب بر اساس اركان تبليغات (ابزار، پيام دهنده، پيام گيرنده و پيام) شكل گرفته و به هر ركن فصل¬هايي اختصاص يافته است. ويژگي¬هاي شخصيتي پيام دهنده، روي¬آوردهاي شناختي او و تكنيك¬هاي كاربردي مورد استفاده در تبليغات از مباحث ركن دوم است.
در خصوص پيام گيرنده، قوانين تحولي به تناسب طبقات سني و قوانين غير تحولي مورد بحث قرار گرفته است.
موقعيت¬هاي بحران، عزاداري، شادي، سوگ و... ، نيز در حيطه ركن چهارم است. از آنجا كه پيام¬هاي ما در خلأ، ايجاد، ارسال و دريافت نمي¬شوند؛ بلكه زمينه¬هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، روان¬شناختي، طبيعي و... ، بر آن اثر مي¬گذارند، توجه به اين زمينه¬ها نيز يك فصل را به خود اختصاص داده است. برخي از شيوه¬هاي جنگ رواني از ديدگاه قرآن و روان¬شناسي نيز يك فصل را به خود اختصاص داده است و در فصل آخر، يك مدل اسلامي جامع براي تبليغات ارائه شده كه شامل مدل¬هاي محتوايي، جرياني و ساختاري مي¬باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.