معرفی مقیاس های دینی

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 8000 ریال ریال

چکیده کتاب

برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي در زمينة‌ تربيت ديني، فرهنگ ديني و تأثير دينداري در ابعاد فردي و گروهي نيازمند اندازه‌گيري و سنجش ميزان فعاليت‌هاي مذهبي و دينداري در عرصه‌ها و نهادهاي گوناگوني از قبيل رسانه‌ها، آموزش و پرورش و... است. تهيه و ساخت مقياس‌هاي ديني پاسخي به اين نياز و ضرورت است.
اين مجموعه در دو بخش فراهم آمده؛ بخش اول ترجمه و تلخيص كتاب «مقياس‌هاي دينداري» تأليف پيتر هيل و رالف هود است. اين اثر با هفده فصل، دربردارندة‌ حدود 126 مقياس است كه براي هر مقياس، توضيح نسبتاً مفصلي داده شده و اصل مقياس يا پرسش‌نامه نيز آورده شده است، كه در آن، هر مقياس به اختصار معرفي مي‌شود. در بخش دوم با عنوان ضميمه، به معرفي شانزده مقياس ديني داخلي مي‌پردازد، كه از سال 1352 تا 1381 تهيه شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.