اقتصاد بخش عمومی 2 (ترجمه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 144000 ریال ریال

چکیده کتاب

اقتصاد بخش عمومی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علم اقتصاد است که به ساز و کار عملکرد اقتصادی دولت‌ها می‌پردازد. این اثر ترجمه نیمه دوم کتاب «اقتصاد بخش عمومی» ژوزف ای. استیگلیتز است که بر اساس ویراست سوم این کتاب انجام شده است. استیگلیتز از اساتید دانشگاه کلمبیای آمریکا است و از چهره‌های شناخته شده اقتصاد دانان کینزین جدید است. این کتاب از برجسته‌ترین متون درس اقتصاد بخش عمومی می‌باشد و در دانشگاه‌های معتبر دنیا به عنوان متن درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب مباحثی همچون برنامه‌های رفاهی دولت، وضع مالیات، بررسی سیاست‌های مالیاتی از نظر کارایی و توزیع درآمد، مباحث مالی دولت و ... را شامل می‌شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.