کلیات علم اقتصاد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 94000 ریال ریال

چکیده کتاب

این کتاب که جهت آشنایی علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی تدوین شده، در فصول مختلف به شاخه‌های متعدد علم اقتصاد پرداخته و سعی نموده است تا خواننده را با مفاهیم و اصول اولیه علم اقتصاد آشنا کند. از یک طرف محدودیت صفحات و از طرف دیگر لزوم پوشش مطالب مهم و اساسیِ اقتصادی، نگارنده را وادار نموده است تا مطالب خویش را به گونه‌ای ارائه نماید تا با حداقل عبارات معنا و مفهوم را به خواننده منتقل نماید. افزون بر این موارد، سعی شده است تا در کنار توضیح و تشریح مطالب، نمایی کلی از وضعیت اقتصادی کشور ایران نیز ارائه شود؛ بنابراین در بخش‌های مختلف، آمارهای اقتصادی ایران نیز حسب موضوع ارائه شده است. همچنین با توجه به فرهنگ اسلامی ایران تلاش شده است تا در هر موضوع به مباحث اقتصادی اسلامی نیز اشاره گردد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.