اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد اول)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
تعداد صفحات : 191
قیمت (ریال) : 43000 ریال

چکیده کتاب

جهان‌بيني حاكم بر انديشه‌هاي اقتصادي، جهان‌بيني مادي و مبتني بر لذت طلبي و حداكثر سازي سود به معناي خاص خود است، به رغم انقلاب‌هاي نئوكلاسيكي و كينزي، پيدايش مكتب‌هاي گوناگون اقتصادي، ارزش‌هاي حاكم بر اين علم و محور اصلي اقتصاد از قرن هفدهم تا كنون بدون تغيير باقي مانده است. ما ناچاريم چگونگي شكل‌گيري اين ارزش‌ها و جايگاه آن‌ها را كشف كنيم. طبيعي است كه ممكن است بسياري از اين ارزش‌ها با مباني فرهنگي ما سازگار نباشد. از طرف ديگر، دين براي راهنمايي و هدايت انسان است در نتيجه طبيعي است كه سرشار از داوري‌هاي ارزشي باشد، ‌البته گزاره‌هاي اثباتي هم وجود دارد. در نتيجه بايد تأمل كرد كه چگونه مي‌توان ارزش‌هاي بومي‌و اسلامي را جايگزين اين ارزش‌ها كرد‌‌ و اقتصادي مبتني‌بر ارزش‌هاي بومي به دست آورد. در اين كتاب تلاش بر آن است كه حداقل در موارد مبنايي بر حسب مورد، مباني ارزشي نظريه‌هاي اقتصاد خرد نيز مورد مطالعه قرار گيرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.