حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفوی
قیمت (ریال) : 132000 ریال ریال

چکیده کتاب

فرهنگ در پيدايش، جهت‌دهي و گسترش اندوخته‌هاي مادي و معنوي بشر تأثير قابل توجهی دارد. در اين کتاب تبيين حیات علمی و فرهنگي شيعيان اماميه در مقطعي از تاريخ اسلام مورد نظر است كه فرهنگ و تمدن‌اسلامي دوران‌طلایی و پیشرفت (قرن سوم و چهارم) را پشت ‌سر گذاشته بود. اين نقش ‌فرهنگي، با توجه به ‌پراکندگي جغرافيايي شيعيان، در مناطق جغرافيايي ايران، عراق و شام تمرکز دارد. بررسي جايگاه شيعيان در تأسيس مراکز علمي و فرهنگي همانند مدارس، کتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها و کارکرد و تأثير اين مراکز در حوزه فرهنگ اسلامي، بررسي و تحليل عملکرد شيعيان در توسعه و نوآوري علوم اسلامي با محوريت فقه، تفسير، تاريخ‌نگاري و ادبيات؛ نقش شيعيان در مهندسی و تحول علوم عقلي همانند فلسفه، کلام و علوم رياضي؛ راهبردهای فکری ـ فرهنگی با تأکید بر رویکرد عقل‌گرایانه و اعتدالی و اندیشه سیاسی، محورهاي اصلي این کتاب را تشکيل مي‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.