شرح وظايف معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري

شرح وظايف معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري

 

۱. اداره كليه امور آموزشي، پژوهشي و فناوري پژوهشگاه؛
۲. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، پژوهشي و فناوري با كمك مسئولان ذيربط؛
۳. نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري؛
۴. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي، پژوهشي و فناوري؛
۵. نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه؛
۶. برنامه‌ريزي امور آموزشي و پژوهشي با همكاري واحدهاي ذيربط؛
۷. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست پژوهشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيئت علمي؛
۸. برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي در پژوهشگاه؛
۹. نظارت بر اداره كليه امور آموزشي و اجراي مقررات آموزشي دوره‌هاي تخصصي پژوهشگاه؛
۱۰. برنامه‌ريزي در امور فناوري و نظارت بر پايگاه اطلاع‌رساني و شبكه اينترنت پژوهشگاه؛
۱۱. انجام بررسي‌هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشگاه؛
۱۲. انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه پژوهشگاه؛
۱۳. تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
۱۴. اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته پژوهشگاه؛
۱۵. همكاري با دفتر رياست، روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين پژوهشگاه و ساير مؤسسات با هماهنگي دفتر رياست و روابط عمومي؛
۱۶. فراهم كردن زمينه‌هاي به‌كارگيري نتايج تحقيقات؛
۱۷. ارائه طرح‌هاي پژوهشي با توجه به نيازهاي مصوب كشور؛
۱۸. پيش‌بيني تسهيلات لازم و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت فعاليت‌هاي تحقيقاتي گروه‌ها و ارائه پيشنهادات لازم به مقامات ذيربط؛
۱۹. انجام تحقيقات توسعه‌اي و بنيادي و كاربردي به‌طور مشترك با بخش‌هاي پژوهشي، صنعتي، خدماتي و آموزشي؛
۲۰. نظارت بر كليه امور پژوهشي پژوهشگاه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي؛
۲۱. برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب؛
۲۲. تهيه برنامه‌هاي پژوهشي پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي پژوهشگاه؛
۲۳. بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيئت رئيسه؛
۲۴. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.