189
مناسبات مهاجر و انصار در سيره نبوى

مناسبات مهاجر و انصار در سيره نبوى‏

همدلى‏ها و رقابت‏ها

حسين حسينيان مقدم‏

مقدمه

زندگى آميزه‏اى از خوشى‏ها و ناخوشى‏ها، اميدها و نااميدى‏ها، فرازها و نشيب‏ها و همدلى‏ها و رقابت‏هاست. انسان، محور و موضوعِ اصلى زندگى انسانى است و انسان بودن مستلزم داشتن نيازها واحساسات است كه گاهى گرم و دوست داشتنى و گاهى سرد و تلخ مى‏باشد. اصطكاك‏ها و مخالفت‏ها، همدلى‏ها و همنوايى‏ها، در صحنه اجتماع بشرى به وجود مى‏آيد. ديدگاه انسان‏ها نيز هم‏چون نيازها و اميال آنان متفاوت است. نظرها و نيازهاى متفاوت سبب ناسازگارى و از طرفى ديدگاه‏هاى مشترك سبب اتحاد و همدلى با ديگران مى‏شود.با وجود اين، مى‏توان گفت كه ارتباط شديد ميان افراد و گروه‏ها، عشق، تنفر، اتحاد، رقابت و حتى حمايت آنان از يكديگر، حقايق طبيعىِ زندگى هستند كه هم اتحادش و هم به نوعى رقابتش براى رشد و تكامل فرد و جامعه لازم است؛ زيرا رقابت روشى براى رسيدن به «خويشتنِ خويش» است، گرچه به شكل جناحى و گروهى جلوه كند.

با پذيرفتن مطلب فوق، گفتنى است كه حذف اصل مسئله رقابت‏ها ممكن نيست. از اين رو، رهبرى جامعه وظيفه دارد با آموزش‏ها و راهكارهاى لازم، بستر مناسبى براى داشتن جامعه‏اى سالم، پويا، همدل و همراه فراهم سازد و ازآن پس رقابت‏ها را در مسيرى سالم حفظ كند و بدون اين كه در امور جزئى گروه‏هاى رقيب مداخله كند، براى آنان حد و مرزى قائل شود.

عدم دخالت رهبرى سبب مى‏شود تا گروه‏ها مسائل روزمره خود را به تنهايى حلّ و


مناسبات مهاجر و انصار در سيره نبوى
 • نام منبع :
  مناسبات مهاجر و انصار در سيره نبوى
  موضوع :
  تاريخ اسلام
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 29849
صفحه از 326
پرینت  ارسال به