نشست علمی تخصصی فعالان اخلاق کاربردی با رویکرد سازمان و مدیریت

یکشنبه 1389/1/1

تاریخ نشست : 1389-09-18

پیـوست هـا

  • فايل صوتي-بخش اول (دانلود)

  • فايل صوتي-بخش دوم (دانلود)

  • فايل صوتي-بخش سوم (دانلود)

  • فايل صوتي-بخش چهارم (دانلود)

  • تصاویر:
  • 1
  • 2
  • 3

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.