مکتب اقتصادی اسلام

چکیده کتاب

علم به چيستي رويدادهاي زندگي اجتماعي و چگونگي رفتار انسان مي‌پردازد و مكتب درصدد پاسخ به اين پرسش است كه كدام يك از اين رفتارها و رخدادها مناسب‌تر و صحيح تر است؟
بنابراين مكتب اقتصادي به مجموعه اي از اصول و مباني توليد، توزيع، مصرف و اهداف هماهنگ با ارزش‌ها مي‌پردازد و علم اقتصاد رابطه قيمت با مقدار تقاضا يا عرضه را فارغ از مقوله عدالت و نظم بررسي مي‌نمايد. اين اثر هرچند مباحث مرتبط با مكتب اقتصادي اسلام را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ولكن اين مباحث ناظر به مسائل علم اقتصاد مطرح شده‌اند به گونه‌اي كه خواننده به اين باور مي‌ رسد كه بومي‌سازي علم اقتصاد متعارف بر اساس آموزه‌هاي اسلامي يك ضرورت به نظر مي‌رسد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.