تاريخ انتشار: شنبه 1395/2/11 کد خبر: 33467

پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی

منبع: واحد خبر روابط عمومي{@P4}

پیـوست هـا

  • پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.