نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاوره

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سمت
تعداد صفحات : 525
قیمت (ریال) : 200000 ریال

چکیده کتاب

اين اثر به معرفي نظريه‌هاي اساسي در روان‌درمانگری و مشاوره مي‌پردازد. خواننده، ابتدا با مفاهيم اصلي، پايه‌هاي نظري در حد چارچوب كلي و سپس با نظريه‌ها و اصول درمان، آشنا می‌گردد. اين كتاب به طور منحصر به فردي اصول، مكانيزم‌ها و فنون را از هم جدا كرده است و به نظر مي‌رسد دانشجو با تفكيك مباحث نظري و عملي به چگونگي پيوند نظر و عمل در روان‌درمانگري و مشاوره پي ‌مي‌برد. تقويت پايه‌هاي نظري به‌طور خلاصه و ياددهي جهت‌گيري عملي به‌طور تفصيلي رغبت دانشجو را براي به‌كارگيري متعهدانه اصول در صحنه عمل افزايش مي‌دهد. چگونگي آماده‌سازي درمانگر و مراجع برای یک درمان یا مشاوره موفق در هر نظريه‌اي به طور خلاصه بيان شده است. بررسي انتقادي،‌ ارزشيابي و پشتوانه تجربي و نيز امكان تطابق فرهنگي هر نظريه به‌طور مختصر دانشجو را با به‌كارگيري محتاطانه فنون آشنا و زمينه خلاقيت براي بومي‌سازي آنها را تحريك مي‌كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.