نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 360
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر در سه بخش و یازده فصل تدوین است: بخش اول با عنوان «اقشار اجتماعی و مصادیق مدیریت» در دو فصل «مدیریت تنوع فرهنگی» و «مصادیق مدیریت» بررسی شده است. در بخش دوم «مدیریت طبقات اجتماعی» از دیدگاه امام علی(ع) بررسی شده و شامل موضوعاتی همچـون: «مدیـریـت امـورنـظامی»، «مـدیریـت‌ امـور قضایی»، «مدیریت امور کارگزاران»، «مدیریت امور اقتصادی»، «مدیریت امور امنیتی و اطلاعاتی»، «مدیریت امور بازرگانی وصنعتی» و«مدیریت امور مستضعفین» است که به ترتیب در فصل‌های سوم تا نهم بررسی شده‌اند. در بخش سوم نیز «نمایی از مدیریت اسلامی» بر اساس نامه 53 نهج‌البلاغه ترسیم شده و شامل فصل دهم و یازدهم است. فصل دهم «اهداف غایی» و فصل یازدهم «چارچوب کلی» در مدیریت اسلامی را تبیین کرده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.