تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوين سيره نبوي

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 184
قیمت (ریال) : 68000 ریال

چکیده کتاب

شناخت دانشمندان و صاحب‌نظران اسلامي‌گامي بلند و استوار در اثبات تاريخ علم و سير تحول و تطور آن است. در اين ميان شناخت يونس بن بُكَير(د 199ق) از اين‌رو اهميت مي‌يابد كه سيره‌نگاران نخستين را در عرصه تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري اسلامي به تصوير مي‌كشد. از سويي وي شاگرد ابن‌اسحاق و استمرار بخش جريان سيره‌نگاري است، و از سوي ديگر همتاي كساني مانند زيادبن عبدالله بَكّايي(م 183ق) است، ‌با اين تفاوت كه عبدالملك‌بن هشام (م 212 يا 218ق) با نقل روايات وي نام او را ماندگار كرد، اما روايات يونس از ابن‌اسحاق به ‌هردليل‌كه باشد،‌ در دوره‌های‌بعدی ‌چندان مورد توجه قرار نگرفت. گرچه عوامل آن متعدد است،‌ ولي‌گرايش ‌فكري ـ مذهبي وي مي‌تواند نمود بارزتري داشته باشد. در اين‌کتاب به‌جايگاه علمي يونس‌بن بُكيَر وكتاب مغازي‌ وی و تأثيرگذاري آن در محققان پس از او پرداخته شده است و در پايان پیشنهادهايي ارائه شده كه با تكميل آن بتوان شخصيت‌هاي تأثيرگذار در سيره را شناخت وآثار آنان را احيا كرد و با مقايسه با گزارش‌هاي ديگر، مي‌توان كاستي‌ها و اضافات موجود در كتاب‌هاي سيره و تاريخ را به‌دست آورد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.