معرفت‌شناسی در قرآن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 528
قیمت (ریال) : 20000 ریال

چکیده کتاب

معرفت‌شناسي به‌عنوان شاخه‌اي از فلسفه، در كانون فلسفه معاصر قرار دارد. قبل از معطوف کردن ذهن به‌جهان خارج، نخست بايد قواعد ذهن را شناخت. پرسش‌های موجود درباره معرفت، نظر اینکه معرفت چيست؟ آيا حصول معرفت امكان پذير است؟ منابع و ابزارهاي آن كدام است؟ با كدام شيوه‌ها مي‌توان به‌ معرفت دست يافت؟ و محدوده آن چيست؟ را مي‌توان به قرآن عرضه کرد و با تدبّر در آيات به دستاوردهاي جديدي رسيد. در قرآن‌كريم بيش از هفتاد واژه معرفتي وجود دارد و در آيات افزون بر معرفت‌هاي مرسوم، به فرامعرفت‌ها هم توجه شده است. آخرين كتاب الهي حصول معرفت را براي بشر امكان پذير مي‌داند. بر پايه آيات قرآن، منابع معرفت، طبيعت، فطرت انسان و وحي آسماني هستند. نيل به معرفت از منظر قرآن با روش‌های حسّي، عقلي و قلبي امكان پذير است. در خلال آيات ابزارهايي براي معرفت نظير بصر، سمع و لمس مطرح شده و اين كتاب وحياني براي معرفت حدودي قائل است. مجموع دستاوردهاي این کتاب نشان مي‌دهد كه نظام معرفت‌شناسي از منظر قرآن با نظام معرفت‌شناسي غربي به طوركامل متفاوت است و قرآن در ارتباط با تك‌تك مسائل معرفتي ديدگاه ويژه‌اي دارد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.