درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي(رويكرد تطبيقي)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سمت
تعداد صفحات : 350
قیمت (ریال) : 135000 ریال

چکیده کتاب

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی(رویکرد تطبیقی)، بر اساس کتاب«فلسفة التربیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الاسلامیة‌ والفلسفات التربویة المعاصرة» اثر ماجد عرسان کیلانی تدوین شده است. هدف اصلی کتاب پیش رو نهادن طرحی تازه از فلسفه تربیت اسلامی است که به الزام از قرآن و سنت برگرفته شده است. مفهوم و محتوا و جایگاه فلسفه تربیت؛ بی‌ثباتی فلسفه تربیتی غرب؛ فلسفه تربیتی دیگر: رهایی‌بخش انسان از بحران کنونی؛ نیاز جهان اسلام به فلسفه تربیت اسلامی، منشأ انسان و تحول طبیعت او؛ ضعف طبیعت انسان؛ مؤلفه‌های طبیعت انسان؛ رابطه انسان با: آفریدگار، طبیعت، انسان، زندگی، آخرت؛ معنای شناخت و اهمیت و هدف آن؛ آبشخور شناخت و نقش انسان در آن؛ حوزه‌های شناخت؛ ابزارهای شناخت؛ اهل شناخت؛ زبان شناخت؛ حقیقت و گونه‌های آن؛ همکاری علوم دینی و طبیعی و تأثیر آن بر شکوفایی و فروپاشی تمدن‌ها؛ مفهوم، اهمیت و تقسیم ارزش‌ها؛ تقسیم‌بندی اسلامی ارزش‌ها؛ چالش میان نظام‌های ارزشی و پیشرفت انسان؛ نقش تربیت در بهبود ارزش‌ها؛ بحران ارزش‌ها در تربیت جدید، مطالب بازشکافی شده در این کتاب است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.