تاريخ انتشار: دوشنبه 1395/8/10 کد خبر: 33572

برگزاری جلسه نقد قبل از چاپ کتاب «روش های تربیتی قرآن کریم (جلد سوم)»

گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جلسه نقد قبل از چاپ کتاب «روش های تربیتی قرآن کریم (جلد سوم)» را در روز سه شنبه 11آبان برگزار می کند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، این کتاب سومین جلد از طرح روش های تربیتی قرآن کریم است که از سال ۱۳۸۳ شروع شده است که در فاز نخست چند تن از پژوهشگران گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر روی موضوع روش شناسی تهیه فرهنگ تربیتی قرآن کریم کار کردند و مداخلی را نیز تهیه کردند ولی در نهایت تصمیم برآن شد که ابتدا این طرح در زمینه روش ها کار شود. و - چون تهیه فرهنگ تربیتی قرآن کریم مبتنی بر انجام پژوهش هایی در این زمینه است و هنوز پژوهش های چندانی در این رابطه صورت نگرفته بود - مقرر شد که روش های تربیتی قرآن کریم تحقیق و کار شود. بر این اساس سه تن از محققان گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حجج السلام و المسلمین محمد قائمی مقدم، شهاب الدین مشایخی و دکترسیدعلی حسینی زاده مشغول به کار شدند ولی به زودی حسینی زاده به ادامه تحصیل در دوره دکتری مشغول شد و از ادامه کار باز ماند و آقایان قائمی مقدم و مشایخی به کار ادامه دادند که حاصل کار جلد اول مشتمل بر چهار روش تدکر، موعظه و نصیحت، عبرت دهی و امر و نهی در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسید و جلد دوم مشتمل بر ۵ روش تربیتی حکمت آموزی، عفو گذشت، تکریم و احترام، رفق و مدار و احسان در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیید و هم اکنون جلد سوم مشتمل بر روش های الگویی، قصه و داستان، تشویق و تنبیه و نیز فصلی در علل و چگونگی تعمیم روشهای تربیتی قرآن کریم توسط دکتر سیدعلی حسینی زاده استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آماده چاپ است که به نقد گذاشته می شود.

   حجج الاسلام و المسلمین دکتر محمد داودی استادیار گروه علوم تربیتی و دکتر سیدمحمود طیب حسینی دانشیار گروه قرآن پژوهی به عنوان ناقد در جلسه فردا حضور خواهند داشت و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود نوذری استادیار گروه علوم تربیتی دبیر نشست مزبور می باشد.

   جلسه یاد شده فردا سه شنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم، سالن جلسات برگزار می شود.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.