كارگاه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه

کارگاه تخصصي یک روزه

رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه

رویکردی پیشنهادی در تدوین  روش شناسی علم(اسلامی)

 

توسط

دكتر محمدتقي ايمان

استاد دانشگاه شيراز

 

عناوين مباحث كارگاه:

  • علم، علم دینی و علم اسلامی
  • چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه
  • ویژگیهای پارادایمی علم اسلامی
  • باز اندیشی در علم ( اسلامی)
  • خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه
  • خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ( ساختار معرفتی انسان)
  • سلسله مراتب معرفتی در علم ( اسلامی)

 

پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵

صبح ۹ تا ۱۱:۴۰ -عصر ۱۴ تا ۱۷

 

شركت در اين كارگاه رايگان مي باشد.

 

ثبت نام

تماس با شماره ۰۲۵-۳۲۱۱۱۲۶۲

ارسال ميل به smhoseini@rihu.ac.ir

كارشناس مسول خدمات آموزشي(محمد امين حسيني)

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.