تاريخ انتشار: چهارشنبه 1395/10/22 کد خبر: 33622

کسب جایزه تحصیلی ویژه دانشجوی صاحب استعداد برتر از سوی دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر اساس اعلان بنیاد

بر اساس اعلان بنیاد ملی نخبگان استان قم، محمد زارعی توپخانه دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان دانشجوی صاحب استعداد برتر مجاز به استفاده از جایزه ویژه تحصیلی در سال جاری شناخته شد.

   بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه « اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و با هدف پشتیبانی از فعالیت های نخبگانی دانشجویان برتر، تسهیلات ویژه ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش یاری، اعتبار پژوهش یاری، اعتبار فن یاری، اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی و ... به دانشجویان صاحب استعداد برتر در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتر حرفه ای ، دکترای تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور اعطا مي كند.

   شایان ذکر است که شناسایی دانشجویان برتر بر اساس مجموع امتیازهای حاصل از فعالیت های نخبگانی آنان صورت می پذیرد که شامل برگزیدگان المپیادهای دانشجویی،‌برگزیدگان آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های کشور، برگزیدگان آزمون های جامع، پیش کارورزی و ...،‌دانشجویان ممتاز دانشگاه ها و برگزیدگان جشنواره های علمی و برگزیدگان مسابقه های ملی و جهانی مهارت است.

 

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.