91
در باب استعداد آدمى

در باب استعداد آدمى

تحقيقى در فلسفه تعليم و تربيت

اسرائيل اسكفلر

محمد داوودى

Scheffler, Israel;

Of Human potential:

An Essay in the philosop hy of Education; Routledge and kigan paule(۱۹۸۵)

مقدمه

در سال ۱۹۷۹ در دانشكده كارشناسى ارشد تعليم و تربيت دانشگاه هاروارد، گروهى از دانشمندان اجراى طرحى را آغاز كردند به نام «طرح هاروارد در باب استعداد آدمى». هدف اين طرح ايجاد يك نطريه عملى تربيتى بود كه بتواند رهنمودهايى در اختيار عمل تربيتى قرار دهد و معضلات و تنگناهاى فعلى آنرا حل كند. براى ايجاد اين نظريه، چنانكه مقتضاى ايجاد نظريه عملى است، مى بايست دانش نظرى لازم را از رشته هاى ذى ربط با تعليم و تربيت استخراج مى كردند و سپس آنها را تحت هدايت يك ديدگاه اخلاقى براى راهنمايى عمل تربيتى و حل مسائل آن به كار مى گرفتند. اما اينكه دانش نظرى لازم بايد از چه رشته هايى بدست آيد و چگونه سازماندهى شود تا بتواند در هدايت عمل تربيتى سودمند باشد عنصر ديگرى به نام «طرح مفهومى» را طلب مى كرد.

مؤلّف كتاب of Human Potential، آقاى اسكفلر، يكى از اعضاى گروه طرح هاروارد است. وى در اين كتاب مى كوشد يك طرح مفهومى در باب استعداد، بر اساس فلسفه تحليلى، فراهم آورد كه به لحاظ علمى دقيق و در عين حال نسبت به عمل تربيتى حسّاس باشد. به طور خلاصه، مى توان گفت كتاب حاضر رساله اى است در زمينه فلسفه تعليم و تربيت و عمدتاً با مفهوم استعداد سر و كار دارد.

كتاب داراى يك مقدمه و چهار فصل است. مؤلّف در فصل اول كاركردها و اسطوره هاى مفهوم رايج استعداد را مورد بررسى قرار داده است و سپس تبيينى از طبيعت آدمى بدست مى دهد كه عملِ ناشى


در باب استعداد آدمى
 • نام منبع :
  در باب استعداد آدمى
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  8
تعداد بازدید : 906
صفحه از 99
پرینت  ارسال به