تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامان

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 328
قیمت (ریال) : 158000 ریال

چکیده کتاب

اصحاب امامان(ع) با رويکرد کلامي- فضايلي و بن‌مايه‌ دفاع از انديشه امامت به نگارش نبردهاي امام علي(ع) پرداختند. تقابل دو جريان علوي و اموي و اصرار مروانيان به تحريف نقش آن امام(ع) در حوادث عصر نبوی، سبب شد تا اصحاب امامان(ع) به نگارش سيره نبوي نيز بپردازند و در گسترش ‌نگارش سيره نبوي و سيره اهل‌بيت(ع)، تأثير به‌سزايي داشته باشند. مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد که آنان انحصار تدوين سيره‌ نبوي را در زادگاهِ مدني خود و وابستگی آن را به يک جريان فرهنگي خاص درهم‌پيچيدند، سيره‌نگاري عراقي را با گشودن محورهاي جديدی بنيان نهادند و آن را در دوشاخه شيعي و سني سرعت‌ بخشيدند. سيره‌نگاري اصحاب امامان(ع)، شامل سیره نبوی و سیره اهل‌بیت(ع)، با دو ريز جريان واگرا و هم‌گرا و در گرايش‌های امامي، زيدي و فَطَحي استمرار يافت و اماميه بيشترين نقش و زيديه و فَطَحيه کمترين نقش را ايفا کردند. پژوهش حاضر با رويكرد علمي، تطور سيره‌نگاري را با تأکيد بر آثار اصحاب امامان شيعه(ع) بررسي می‌کند و از ذهن‌شناسي مؤلفان، ذکر اخباري از آنان و ره‌گيري و مقايسه برخي اخبار براي گمانه‌زنی بیشتر بهره می‌برد و به مسايلي مانند جايگاه علمي اصحاب و بستر حرکت آنان، بنيان‌گذاري یا استمراربخشي حرکت علمي اصحاب، انعکاس اخبار آنان در نسل‌هاي بعدي،گونه‌شناسي فکري، صنف‌شناسي‌ نگارشي، نوع‌شناسي تعامل آنان با ديگران و فرايندشناسي انتقال علوم به اصحاب و از آنان به آيندگان می‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.