تحلیل نظری تاثیر ارزش‌های غیرواقعی بر ایجاد بحران مالی جهانی سال 2007 - 2009

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 148
قیمت (ریال) : 70000 ریال

چکیده کتاب

بروز بحران مالی بین سال‌های 2007-2009 میلادی را می‌توان، بدون هیچگونه تردیدی، مهم‌ترین واقعه اقتصادی چند دهه گذشته دانست. مکاتب و جریان‌های غالب تفکر اقتصادی (در قالب دو نحله کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به ارکان و مبانی مکتب فکری خود نظریه‌های مختلفی را در توضیح بحران مالی سال 2008 ارائه کرده‌اند؛ ولی چون ملاحظات نهادی نظام اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند، قادر به توضیح و تبیین ریشه‌های اصلی بحران نیستند. یکی از مهم‌ترین ملاحظات نهادی، نقش ارزش‌های غیرواقعی، به ویژه خلق اعتبار در نظام بانکداری تجاری و نظام بانكداري سایه‌ای، در ایجاد و پویایی بحران مالی است. در این مطالعه ضمن معرفی انواع بحرانهای مالی، فرآیند خلق و تثبیت ارزش‌های غیرواقعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری چرخه‌های مالی، سعی‌شده است با استفاده از یک الگوی نظری، علت پایه‌ای‌تر از آنچه اقتصاددانان جریان‌های غالب به عنوان علت اصلی ایجاد و پویایی‌های بحران مالی ذکر می‌کنند، ارائه شود. اين علت برگرفته از آموزه‌هاي ديني همچون نفي اكل مال به باطل و نفي غرر بوده و ارزش‌هاي غيرواقعي نام گرفته است؛ آنگاه برخي آثار كلان وجود آن در قالب يك الگوي رشد درون‌زاي توسعه يافته استخراج و تحليل شده است. توسعه الگو به صورت وارد كردن واسطه‌هاي مالي شامل بانك‌ها به الگوي رشد فرانك رمزي (1923م) است. الگو از طریق نظریه کنترل بهینه به طور صریح حل و پویایی‌های بروز ادوار تجاری و بحران مالی در آن تبیین شده است. بر اساس نتایج، خلق ارزش‌های غیرواقعی، به شکل اعتبار بانکی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل بروز بحران‌های مالی است. از اينرو در سياست‌گذاري كلان بر گسترش تکیه بر ارزش‌های واقعی جهت پرهیز از بروز بحران مالی تأکید می‌شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.