نظریات عدالت توزیعی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 356
قیمت (ریال) : 172000 ریال

چکیده کتاب

این کتاب مهم‌ترین دیدگاه‌های متعارف معاصر در باب عدالت توزیعی را بررسی و ارائه می‌دهد. هر چند ایده عدالت همواره از دغدغه‌های بشر بوده است و همواره دانشمندان را به اندیشه در مورد آن مشغول داشته است، ولی پیچیدگی مفهومی و تحولات بسیار سریع روابط اجتماعی و اقتصادی، بویژه در یکصد سال اخیر؛ موجب شده است که عدالت توزیعی یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات علوم اجتماعی در نیم قرن اخیر باشد. در این نوشتار سعی شده است که مباحث متنوع و گوناگون عدالت توزیعی در قالب مهم‌ترین مکاتب فکری معاصر(فایده‌گرایان، اختیارگرایان، لیبرال رالزی، برابری‌گرایان و اجتماع‌گرایان) بررسی شود. در هریک از مکاتب، دیدگاه‌های برخی از مهم‌ترین صاحب‌نظران آنها براساس منابع اصلی بررسی شده است. تلاش شده است که خواننده تصویر نسـبتاً کاملی از فضای بحث عدالـت توزیـعی پیدا کند و امـکان پژوهش‌های بعدی را به‌خوبی فراهم آورد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.