مقامات عارفان به روایت ابن سینا

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 278
قیمت (ریال) : 148000 ریال

چکیده کتاب

اين نوشـتار تبیین و تحلیلی است از نمـط نهم شـرح اشـارات خواجـه نصيرالدين طوسي كه با هدف تسهيل خوانش يكي از متون اصلي حكمت اسلامي، براي نخستين بار، با شكل و شيوة حاضر به زبان فارسي نگاشته شده است. مخاطبان اصلي اين اثر، دانشجويان و طلابي هستند كه به فراگيري شرح اشارات اشتغال دارند و مقصود آن بوده است كه آنان را در فهم صحيح مطالب و دقت بيشتر در نكات آن ياري رساند و كمبودهاي احتمالي درس را جبران كند.
جايگاه مهم شرح اشارات خواجه، تأثير چشمگير آن در فلسفة اسلامي و محور درس و بحث بودن آن در حوزه و دانشگاه، همراه با دشواري دستيابي به مقاصد آن در بسياري از موارد، از جملة اموري بوده‌اند كه انگيزة نگارش اين اثر را پديد آورده‌اند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.